בית על הים

בית על הים - לזוגות שהים הוא חלק בלתי נפרד מחייהם.